Witamy na stronie ROD CYBINKA

PZD-logo

Następna aktualizacja opłat zostanie podwieszona dnia 1 lipca 2024 roku po odczycie zużycia prądu.

UWAGA!!!

DNIA 24-06-2024 ROKU ZOSTANIE PODDANY DEZYNFEKCJI PODCHLORYNEM SODU NASZ WODOCIĄG OGRODOWY.

Właściwości podchlorynu sodu obejmują działanie korozyjne, utleniające, bakteriobójcze i antyseptyczne. Pełni funkcję środka wybielającego, czyszczącego, biobójczego, jest składnikiem preparatów dezynfekujących oraz surowcem i półproduktem do syntez chemicznych. Podchloryn sodowy jest substancją niebezpieczną.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2023

Gorące podziękowania sponsorom dzisiejszego dnia działkowca: Firmie ART – MAG Mechanika Pojazdowa Kostrzyn , Firmie Art-Bud Artur Jesionowski , Firmie O!ZOO SKLEPY ZOOLOGICZNE. Wymienione firmy były sponsorami dla dzieci zjeżdżalni dmuchanych, waty cukrowej i popcornu.

Osobne podziękowania dla Firmy BIEGUN która obdarowała nas pysznymi wyrobami wędliniarskimi w postaci salcesonów, kabanosów i smalcu z cebulką.

Dziękujemy prowadzącym zabawy dla dzieci Pani Dominice Sypniewskiej i Panu Artur Łukaszewski oraz Panu Chwiałkowskiemu Tomaszowi za oprawę muzyczną.

Panu Jesionowskiemu Arturowi i Wojciech Nowaczyk za darmowy transport stołów biesiadnych i wielką pomoc przy organizacji imprezy wielkie dzięki.

Pani Werka Nowaczyk i Nikoli za malowanie buziek też dziękujemy.

Oczywiście wszystkim którzy w jakikolwiek sposób umilili Dzień Działkowca w ROD Cybinka czy to swoją obecnością czy to jakąkolwiek pomocą wielkie, wielkie dzięki.

BADANIA WODY 2023

KOMUNIKAT

DNIA 12-07-2023 (ŚRODA) W GODZINACH OD 17.00 DO 18.00 ZOSTANIE WYŁĄCZONA WODA OGRODOWA. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

INFORMACJA

Otrzymali Państwo drogą elektroniczną lub drogą pocztową oraz bezpośrednio do rąk własnych Zaproszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022 rok.

Pierwszy raz Zaproszenia zostały wysłane przez email – prosimy o sprawdzenie skrzynek odbiorczych. Jeżeli są chętni działkowcy na tę formę komunikacji prosimy o aktualizacje swoich danych poprzez wypełnienie deklaracji członkowskich jako formy aktualizacji danych. Wzór deklaracji członkowskiej dostępny jest na stronie poznan.pzd.pl w zakładce dokumenty→podstawowe wzory dokumentów lub w biurze zarządu.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ FINANSOWĄ DOTYCZACĄ PROWADZENIA ROD PZD ROD CYBINKA W POZNANIU ZA 2022 ROK.

Informujemy o planowanym Walnym Zebraniu działkowców dnia 15 kwietnia 2023 roku.

ZAREJESTROWANE W URZĄDZENIU RADIOWYM NUMERY TELEFONÓW POWINNY JUŻ DZIAŁAĆ. OTRZYMALI PAŃSTWO WIADOMOŚĆ SMS Z NUMERU 667 046 788 O TREŚCI “zarejestrowano ten numer w odbiorniku…..” OD TEGO MOMENTU POPRZEZ WYBRANIE NUMERU 667 046 788 AUTOMATYCZNIE PO JEDNYM SYGNALE NASTĄPI OTWARCIE BRAMY WJAZDOWEJ. DZIAŁKOWCY KTÓRZY ZGŁOSILI CHĘĆ OTWIERANIA BRAMY TELEFONEM A NIE OTRZYMALI SMS-A PROSZENI SĄ O INFORMACJĘ EMAIL. POWTÓRZYMY WTEDY OPERACJĘ WPROWADZAJĄCĄ NUMER TELEFONU.

NA PRZEŁOMIE PAŹDZIERNIKA I LISTOPADA BĘDZIE MONTOWANY PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ NADAJNIK RADIOWY KTÓRY UMOŻLIWI OTWIERANIE BRAMY PRZY POMOCY ZAREJESTROWANEGO W URZADZENIU NUMERU TELEFONU. JEZELI JEST KTOŚ ZAINTERESOWANY PROSZĘ PODAWAĆ NA EMAIL rodcybinka@gmail.com NUMERÓW TELEFONÓW KTÓRE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE W NADAJNIKU. OTWIERANIE BRAMY BĘDZIE MOŻLIWE PRZEZ WYBRANIE W SWOIM TELEFONIE NUMERU TELEFONU KTÓRY WKRÓTCE PODAMY.

Procedura przeniesienia prawa do działki przez działkowca na rzecz osoby bliskiej (syn, córka).

Przeniesienie praw do działki przez działkowca na rzecz bliskiej osoby (syna, córki) odbywa się poprzez zawarcie na piśmie  “Umowy przeniesienia praw do działki przez działkowca na osobę bliską” a następnie oryginalność złożonych na niej podpisów potwierdza notariusz. Przed zawarciem umowy zbywca musi wykazać prawo użytkowania działki rodzinnej uzyskanej na podstawie dotychczasowych przepisów. Następnie umowę należy przedłożyć zarządowi ROD wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie. We wniosku należy zamieścić zapis dotyczący przeniesienia prawa do działki na rzecz osoby bliskiej wskazując pokrewieństwo. Od momentu złożenia wniosku wraz z umową Zarząd ROD ma 2 miesiące na jej zatwierdzenie w formie uchwały. O podjętej decyzji zarząd ROD informuje osobę składającą wniosek o zatwierdzenie praw do działki w formie pisemnej.

Procedura nabycia działki po zmarłym rodzicu
niepozostającym w związku małżeńskim.

W celu nabycia prawa do działki po zmarłym działkowcu córka lub syn powinna złożyć do Zarządu ROD, wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej wraz z odpisem aktu zgonu. Wniosek powinien zostać złożony w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.

Po upływie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca, Zarząd ROD przystępuje do rozpatrzenia wniosku. W przypadku złożenia wniosków przez kilku uprawnionych, o ustanowienie prawa do działki, spór powinien rozstrzygnąć sąd w postępowaniu procesowym.

W przypadku kiedy wpłynął jeden wniosek o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu, Zarząd ROD sprawdza zasadność osoby ubiegającej się o działkę tj. weryfikuje, czy w stosunku do danej osoby zachodzi przesłanka przyznania działki. Jedną z przesłanek jest nieposiadanie praw do działki w ROD w myśl art. 27 ust 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zatem np. córka, która jako jedyna złożyła wniosek o nabycie prawa do działki po zmarłym ojcu, będzie mogła uzyskać prawo do jego działki, gdy w dniu rozpatrywania wniosku o ustanowienie prawa nie miała tytułu prawnego do innej działki ogrodowej.

W przypadku pozytywnej opinii Zarządu ROD w drodze uchwały stwierdza ustanowienie prawa do działki.

Procedura wstąpienia w prawa do działki po zmarłym współmałżonku.

Ustawa przewiduje, że w razie śmierci działkowca małżonek, któremu prawo do działki nie przysługiwało, może wstąpić w miejsce zmarłego w prawo dzierżawy działkowej poprzez złożenie oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie to może być złożone w terminie 6 miesięcy od śmierci działkowca (art. 38 ust. 1 ustawy) wraz z aktem zgonu. W takiej sytuacji umowa dzierżawy działkowej jest kontynuowana z małżonkiem zmarłego działkowca bez zawierania nowej umowy dzierżawy działkowej, a wyłącznie na podstawie oświadczenia wdowy/wdowca. Zarząd ROD podejmuje uchwałę o stwierdzeniu nabycia prawa przez wdowę/wdowca.

OD DNIA 28.10.2022 (PIĄTEK) ZAMYKAMY NA OKRES ZIMOWY PARKING ZA ŚWIETLICĄ.

KLUCZE DO NOWYCH SKRZYNEK, DO CZĘŚCI LICZNIKOWEJ SĄ DO ODBIORU W BIURZE PODCZAS DYŻURÓW.

ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZY ETAP PRAC ZWIAZANYCH Z NOWYM ZASILANIEM NASZYCH DZIAŁEK. 21 DZIAŁEK ZOSTAŁO PODŁĄCZONYCH DO NOWYCH LICZNIKÓW I NOWEGO PRZEWODU ZIEMNEGO. DZIĘKUJEMY FIRMIE WCE ZA SPRAWNE WYKONANIE NOWYCH PRZYŁĄCZY I SZYBKIE , PRAWIE BEZKOLIZYJNE WYKONANIE PRZEKOPU POD NOWY PRZEWÓD.

DZIĘKUJEMY BARDZO DZIAŁKOWCOM I ICH RODZINĄ ZA OGROMNĄ , BEZPŁATNĄ I SZYBKĄ POMOC PRZY OSTATNICH TRZECH AWARIACH WODY NA NASZYM OGRODZIE.

BADANIA WODY POBRANE NA WEJŚCIU ZE STUDNI DO HYDROFORNII

BADANIA WODY PO PRZEFILTROWANIU PRZEZ ODŻELAZIACZE:

ZARZĄD ROD CYBINKA PRZYPOMINA !!!

ZGODNIE Z REGULAMINEM PZD ROZDZIAŁ X PAR.120 PUNKT 1,2 I 3 KTÓRE MÓWIĄ O NASADZENIACH I ICH PIELĘGNACJI ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW O NATYCHMIASTOWE PRZYCIĘCIE SWOICH ŻYWOPŁOTÓW I GAŁĘZI DRZEW KTÓRE WYSTAJĄ POZA OBRĘB DZIAŁKI NA TERENY ALEJEK I SĄSIADÓW. WYSTAJĄCE CZĘŚCI DRZEW I KRZEWÓW UTRUDNIAJĄ DOJAZD WOZU ASENIZACYJNEGO I W RAZIE POTRZEBY INNYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH.

Termin usunięcia wyznaczamy do 30.06.2022 roku . Po tym terminie Zarząd powoła odpowiednie firmy do usunięcia nieprawidłowo wystających roślin na koszt DZIAŁKOWCÓW.

Przypominamy , że każda działka powinna posiadać atestowany zbiornik do nieczystości płynnych i mieć podpisaną umowę o wywóz tych nieczystości.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW PZD W ROD CYBINKA W POZNANIU Z DNIA 07 MAJA 2022 r.

W ZAKŁADCE DOKUMENTY SPRAWOZDAWCZE ZA 2021 ROK UMIESZCZONE SĄ DOKUMENTY KTÓRE ZOSTAŁY WYŁOŻONE DO WGLADU W DNIACH 22 I 23 KWIETNIA 2022 W ŚWIETLICY ROD.

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚMIECI DLA DZIAŁEK NA KTÓRYCH DZIAŁKOWCY PRZEBYWAJĄ CAŁY ROK!!!

OZ PZD PODJĄŁ DECYZJĘ O SPOSOBIE NALICZANIA OPŁAT ZA ŚMIECI DLA DZIAŁKOWCÓW PRZEBYWAJACYCH NA STAŁE NA SWOICH OGRODACH. ZOSTALIŚMY ZOBLIGOWANI DO NALICZANIA DLA KAŻDEJ DZIAŁKI OPŁATY STAŁEJ TAK WSZYSTKIM DZIAŁKOWCOM CZYLI 220,00 ZŁ PLUS 25,00 ZŁ OD OSOBY MIESIĘCZNIE. OPŁATY ZA ŚMIECI OBOWIĄZUJĄ W TYM ROKU DO CZERWCA. OD LIPCA KWOTA OPŁAT ULEGNIE ZMIANIE DLA WSZYSTKICH.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu w ramach działalności oświatowej Związku prowadzi dla działkowców szkolenia na instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD. Instruktorem SSI może zostać każdy działkowiec zainteresowany tematyką ogrodniczą i chęcią pracy społecznej na rzecz swojego ROD. Warunkiem działania jako instruktor SSI jest ukończenie kursu organizowanego przez OZ PZD. Kurs szkoleniowy składa się z 10 wykładów obejmujących uprawę roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych. Tematy obejmują także zagadnienia z nawożenia, ochrony roślin, ekologii, zagospodarowania działki oraz praktycznych zajęć z cięcia drzew i krzewów. Zainteresowanych proszę o zgłoszenie e-mail na rodcybinka@gmail.com z podaniem swoich danych teleadresowych. Po otrzymaniu zgłoszenia Zarząd ROD wyśle Państwa dane do OZ PZD które będzie kontaktować się z Państwem w celu ustalenia terminu szkolenia.

Zakończyliśmy akcję zbierania pomocy dla Ukrainy. Bardzo dziękujemy 5 darczyńcom za złożone dary i okazane serce. Wszystkie artykuły zostały przekazane do punktu zbiórki pomocy przy OSP w Swarzędzu.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD W 2022 ROKU ODBĘDZIE SIĘ DNIA 07 MAJA 2022 ROKU O GODZINIE 14.00. W PRZYPADKU MNIEJSZEJ LICZBY CZŁONKÓW NIŻ 50% W TYM TERMINIE ZEBRANIE ODBEDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE 0 GODZINIE 14.30 SERDECZNIE ZAPRASZAMY. WYŁOŻENIE DOKUMENTÓW DLA CZŁONKÓW PZD ODBĘDZIE SIĘ 22 KWIETNIA BR.OD 18.00 DO 20.00 ORAZ 23 KWIETNIA BR.OD 12.00 DO 14.00

INFORMACJA!!!

Rozpoczynamy procedurę związaną z naszą kolejną inwestycją polegającą na zwiększeniu mocy przyłączeniowej energii elektrycznej do naszego ogrodu i etapowej wymianie sieci energetycznej wewnętrznej. Otrzymaliśmy od ENEA zgodę na zwiększenie mocy i ofertę na realizację inwestycji wraz z warunkami. Przystępujemy do załatwiania potrzebnej dokumentacji i podpisania umowy z ENEA. Obecnie czekamy na projekt sieci wewnętrznej od specjalisty.

PRZYPOMINAMY !!!

Dnia 18.12.2021 r. dokonaliśmy odczytów zużycia wody. Bardzo dziękujemy działkowcom którzy dostarczyli nam odczyty osobiście.

Niestety nie ze wszystkich działek udało nam się odczytać wskazania z różnych powodów (trudny dostęp,licznik nieczytelny itp)

Wzywamy działkowców z niżej wymienionych działek o dostarczenie odczytów do końca roku do skrzynki pocztowej lub za pośrednictwem poczty email.

Działki bez odczytu to: 036,043,119,129

WYŁĄCZENIE WODY OGRODOWEJ NA SEZON ZIMOWY NASTĄPI W SOBOTĘ 20.XI.2021r. O GODZINIE 8.00 RANO. PROSIMY O ZABEZPIECZEMIE NA OGRÓDKACH UJĘĆ WODY. NAJLEPIEJ PO ZAMKNIECIU PRZEZ NAS WODY OTWORZYĆ KRANY ABY ŁATWIEJ WODA ZESZŁA Z RUR.

Odczyt zużycia wody. W związku ze zbliżającym się końcem sezonu prosimy działkowców o przesyłanie aktualnego stanu licznika od wody. Odczyty lub zdjęcia licznika można przesyłać na email rodcybinka@gmail.com lub dostarczyć do skrzynki pocztowej zarządu. Działki z których nie otrzymamy odczytów spiszemy komisyjnie w październiku.

DLA ZAINTERESOWANYCH REMONTEM W ŚWIETLICY INFORMUJEMY,ŻE REMONT ZOSTAŁ OPŁACONY Z ODSZKODOWANIA JAKIE OTRZYMALIŚMY OD UBEZPIECZYCIELA PO ZALANIU ŚWIETLICY SPOWODOWANYM NIESZCZELNOŚCIĄ DACHU.

UWAGA!!! W SOBOTĘ 25.09.2021 ROKU ROZPOCZYNAMY PRACE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ ODŻELAZIACZA W HYDROFORNI. W ZWIĄZKU Z TYM W SOBOTĘ 25.09 I 02.10 NASTĄPIĄ PRZERWY W DOSTAWIE WODY OGRODOWEJ. ZA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ I ZWIĄZANE Z TYM NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY W IMIENIU WYKONAWCY.

UWAGA!!!

Dla przypomnienia nasza woda nie nadaje się do celów spożywczych gdyż nie jest w żaden sposób uzdatniana do spożycia !!!

Dnia 27 maja 2021 roku Nasz Rodzinny Ogród Działkowy otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na modernizację sieci wodociągowej (odżelaziacz) i części ogrodzenia od ulicy Pustej. Dofinansowane zostało 70% inwestycji w kwocie 40 000,00 złotych dzięki ogromnemu zaangażowaniu Naszej Pani Prezes. W imieniu działkowców bardzo dziękujemy Pani Prezes za operatywność i zaangażowanie.

KONTROLE OKRĘGU OZ PZD NASZEGO OGRODU.

W DNIACH OD 4 DO 7 MAJA 2021 ROKU ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE PRZEZ KOMISJE OKREGU PZD KONTROLE STANU NASZEGO OGRODU.KOMISJA ZWRÓCIŁA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA SKRZYNKI Z LICZNIKAMI I LICZNIKI PRĄDU ORAZ OGRODZENIA DZIAŁEK.

ZARZĄD NASZEGO OGRODU ZOSTAŁ ZOBLIGOWANY DO PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU SKRZYNEK ELEKTRYCZNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ FIRMĘ ORAZ DO PRZESŁANIA DO DZIAŁKOWCÓW KTÓRZY MAJĄ NIEZGODNE Z REGULAMINEM OGRODZENIA (SZCZEGÓLNIE TYCH Z OSTRYMI ZAKOŃCZENIAMI OGRODZENIA) STOSOWNYCH WEZWAŃ DO USUNIECIA NIEZGODNYCH Z REGULAMINIEN OGRODZEŃ.

W NAJBLIŻSZYCH DNIACH PODEJMIEMY W TEJ SPRAWIE DZIAŁANIA.

UWAGA!!!

POJEMNIK NA ODPADY ZIELONE WYWOŻONY BĘDZIE RAZ W TYGODNIU.PROSIMY WRZUCAĆ DO POJEMNIKA ODPADY ZIELONE I BIO .ODPADY ZIELONE MUSZĄ BYĆ ROZDROBNIONE!!!FIRMA KTÓRA OBSŁUGUJE WYWOZY ZASTRZEGÓŁA,ŻE JEŻELI BĘDĄ WYRZUCANE CAŁE,WIELKIE GAŁĘZIE A NAWET Z TEGO CO OBSERWUJEMY CAŁE DRZEWA ODMÓWI WSPÓŁPRACY I NIE BĘDZIE REALIZOWAŁ WYWOZÓW.

UWAGA!!! DNIA 13 MARCA 2021 ROKU URZĄD MIASTA POZNANIA PRZEPROWADZI NA TERENIE NASZEGO OGRODU KONTROLĘ SZAMB I SPOSOBU OGRZEWANIA ALTAN U DZIAŁKOWCÓW KTÓRZY SĄ ZAMELDOWANI NA DZIAŁKACH I TYCH NA KTÓRYCH NA STAŁE PRZEBYWAJĄ DZIAŁKOWCY.PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH,DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ ZE ZBIORNIKAMI NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I RACHUNKÓW ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH.POZOSTAŁE DZIAŁKI ZOSTANĄ SKONTROLOWANE W OKRESIE LETNIM.

W nawiązaniu do poniżej przedstawionej Uchwały nr 375/2020 Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu w Aktualnej Tabeli Opłat dla każdej działki w/g kodu PIN zamieszczonej na naszej stronie internetowej naliczone zostały opłaty na 2021 rok w wysokości zgodnej z 2020 rokiem. Podwyższeniu uległa opłata za śmieci. Osoby przebywające na stałe na działce od 01 stycznia 2021 roku płacą 25,00 złotych od osoby za każdy miesiąc, pozostali działkowcy 170,00 zł za działkę. Wyliczenia te zostały skalkulowane zgodnie z zapotrzebowaniem i zabezpieczeniem wywozu odpowiedniej ilości pojemników z odpadami.

UCHWAŁA NR 375/2020

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie odbywania kampanii sprawozdawczej w ROD w roku 2021

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu działając na podstawie uchwały nr 347/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminach walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez Covid 19 w związku z § 59 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Przesunąć termin odbywania walnych zebrań/konferencji delegatów w ROD Okręgu do dnia
31 sierpnia 2021 r.

§2

Jeśli walne zebranie/konferencja delegatów w danym ROD wypełnia przesłanki do uznania go za spotkanie objęte zakazem organizacji wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów, zarząd ROD jest zobowiązany wstrzymać się ze zwoływaniem WZ/KD ROD do czasu zniesienia tego zakazu.

 §3

Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021r. do wysokości opłat ustalonych wg zasad stosowanych w danym ROD w 2020r.

§4

Zalecić w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 2/VII/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie interpretacji statutu PZD  dotyczącymi odbywania konferencji delegatów w ROD odbywanie w ROD o dużej liczbie członków PZD konferencji delegatów organizowanych na podstawie ww. uchwały.

                             Wiceprezes                                                                Prezes
                      OZ PZD w Poznaniu                                               OZ PZD w Poznaniu

                      Zenon Brzozowski                                                       Zdzisław Śliwa

DNIA 26.10.2020r. WYPEŁNIAJĄC POSTANOWIENIA Z KOMISARYCZNEGO WALNEGO ZEBRANIA NASTĄPIŁO ODŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z TRZECH DZIAŁEK NA KTÓRYCH NA DZIEŃ DZISIEJSZY POWSTAŁO NAJWYŻSZE ZADŁUŻENIE SPOWODOWANE BRAKIEM WPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I POZOSTAŁE OPŁATY NA RZECZ OGRODU.

Informacje nt. Systemu Gospodarki Odpadami od września 2020 z najważniejszymi informacjami w tym zakresie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

    INFORMACJE O WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ  UZYSKAĆ MOŻNA POPRZEZ ZAPYTANIE: 

                     E-MAIL – rodcybinka@gmail.com

      WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ POPRZEZ PRZELEW NA KONTO OGRODU:

    PBS POZNAŃ

   57  9043  1070  2070  0010  0898  0001

(W TYTULE WPŁATY PROSIMY WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO ORAZ NR DZIAŁKI ).

*************************************************************

   W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH WPŁATY BĘDĄ PRZYJMOWANE W BIURZE ZARZĄDU W WYZNACZONYCH TERMINACH DYŻURU SKARBNIKA.

*************************************************************

   APELUJEMY DO WSZYSTKICH O ZACHOWANIE SPOKOJU I STOSOWANIE SIĘ DO KOMUNIKATÓW I ZALECEŃ.   ROZWAŻNE POSTĘPOWANIE W NIEZBĘDNYCH KONTAKTACH, POZWOLI OGRANICZYĆ MOŻLIWOŚĆ ZACHOROWANIA.

***********************************************

      ZALECENIA POSTĘPOWANIA      W CELU  UNIKNIĘCIA

ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM


*************************************************************

Dziękujemy za udział w Komisarycznym Walnym Zebraniu
 Informacja o uchwalonych opłatach na 2020 rok w informacji z Komisarycznego Walnego Zebrania.
Opłaty Bieżące*************************************************************

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych działkowca przez PZD
W celu przekazania informacji o przetwarzaniu Pana /Pani danych osobowych (dalej: “dane”) w związku z posiadaniem prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym prowadzonym przez Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe (PZD) lub członkostwem w PZD, zawiadamiamy, że  administratorem danych działkowców jest PZD w którego imieniu obowiązki dotyczące tych danych realizuje zarząd ROD.
Jeżeli dane działkowca są przetwarzane w innej jednostce PZD, np. okręgu lub jednostce krajowej, obowiązki z tym związane realizuje okręgowy zarząd lub Krajowy Zarząd PZD (ich adresy są dostępne na www.pzd.pl zakładka “Kontakt”).
Celem przetwarzania danych osobowych działkowców jest realizacja umowy dzierżawy działkowej (dalej:”umowa”)  i prowadzenie ROD; w przypadku członków PZD, również realizacja stosunku członkostwa w PZD (dalej:”członkostwo”.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez PZD jest art. 6 ust. 1 lit. b), c), d) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z realizacją umowy, względnie członkostwa. Prawnie uzasadniony interes PZD wynika z konieczności realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy lub członkostwa.
Odbiorcą danych mogą być podmioty, z których usług korzysta PZD przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających  z umowy,  lub wobec których obowiązek udostępnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
Okres przechowywania danych działkowca/członka wynosi 6 lat  od zakończenia stosunku wynikającego z umowy/członkostwa. W zakresie imienia i nazwiska oraz nr działki dane są przechowywane bezterminowo. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowca prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. PZD nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych, w tym tzw. profilowania.
Dane działkowca pozyskane w związku z nabyciem prawa do działki lub członkostwa, takie jak: imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr i powierzchnia działki rodzinnej, informacje finansowe związane z umową, są konieczne m.in. do realizacji umowy i prowadzenia ROD, względnie realizacji obowiązków statutowych. Dlatego ich przekazanie było i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych była by odmowa odpowiednio: zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki; zawarcia umowy; nadania członkostwa.


Zarządzenie  z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu postępowania w przypadku zbycia – przekazania użytkowanej działki.

Działkowiec przekazujący działkę zgłasza ten zamiar do Zarządu ROD i wraz z chętnym nabywcą stawia się do biura Zarządu ROD, celem przeprowadzenia z potencjalnym nabywcą rozmowy zapoznawczej, pozwalającej na określenie zamiarów i oczekiwań, związanych z nabyciem praw działkowych.

                          UWAGA!   

Podpisanie notarialnie potwierdzonej Umowy Przeniesienia Prawa Do Działki (wzór do pobrania TUTAJ )  nie stanowi gwarancji zawarcia Umowy Dzierżawy Działkowej.

O przydziale działki w użytkowanie oraz podpisaniu umowy decyduje Zarząd ROD, działając na podstawie przepisów Statutu PZD : §75 ; §76 ; §77 ; §78 ;  §79 ;  §80 ; §81 ;  §82 ;  §83 ;  §84 ;  §85 ;  §86 ;  §87 ; §88 .

                                                                                                     Za Zarząd

                                                                                                    Prezes   ROD CYBINKA

*************************************************************

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KOMISARYCZNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ROD „CYBINKA”Z DNIA 05-09-2020r.

1/Na podstawie Uchwały Zarządu ROD „CYBINKA”numer 41/2020 z dnia 27.07.2020r.,kierując się przesłankami zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia działkowców-zaproszonych uczestników zebrania, postanowiono zwołać dnia 05-09-2020r.Komisaryczne Walne Zebranie,na które wytypowano 56 delegatów spośród działkowców – członków PZD.

2/Na podstawie Uchwały Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu numer 183/2020r.z dnia 29.07.2020r.w sprawie zatwierdzenia zawieszenia walnego zebrania ROD „CYBINKA”i powołania komisarycznego walnego zebrania ROD ,działając na podstawie paragrafu 41 statutu PZD otrzymaliśmy zgodę na powołanie komisarycznego walnego zebrania w ROD CYBINKA z zatwierdzonymi 56 delegatami wybranymi spośród działkowców – członków PZD.

3/Dnia 05-09-2020r.w pierwszym terminie zebrało się 66% zaproszonych działkowców co pozwoliło na rozpoczęcie Komisarycznego Walnego Zebrania.

4/Głosowaniu poddano Uchwały przyjęte jednogłośnie przez Zarząd ROD „CYBINKA” na Komisaryczne Walne Zebranie Uchwałą Zarządu ROD „CYBINKA”numer 47/2020 z dnia 26.08.2020r.

A/Uchwała numer 1/2020/KWZ o zatwierdzeniu Sprawozdania z Działalności Zarządu ROD „CYBINKA” za 2019r.

B/Uchwała numer 2/2020/KWZ o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego Zarządu ROD „CYBINKA”za 2019r.

C/Uchwała numer 3/2020/KWZ w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z Działalności Komisji Rewizyjnej za 2019r.

D/Uchwała numer 4/2020/KWZ w sprawie zatwierdzenia Preliminarza Finansowego na 2020r.

E/Uchwała numer 5/2020/KWZ w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 2020r.

F/Uchwała numer 6/2020/KWZ w sprawie wysokości opłaty ogrodowej na 2020r.i terminów jej wnoszenia:

Uchwalono opłatę ogrodową w wysokości 1,53zł za m2 działki wraz z partycypacją w kosztach odprowadzaną do OZ PZD w wysokości 0,09zł za m2 działki. Termin płatności I rata do 31-05-2020r.II rata – różnica pomiędzy stawką za 2019r.a uchwaloną stawką za 2020r.,do 30-09-2020r.

Opłata na składkę członkowską pozostaje bez zmian i wynosi 6,00zł za działkę.

G/Uchwała numer 7/2020/KWZ w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci w 2020r.

Opłata za wywóz śmieci w roku 2020r.nie zmienia się i wynosi 96,00zł na rok za działkę dla działek niezamieszkałych (płatna do 31-05-2020r.) i 14,00zł od osoby za każdy miesiąc dla działek zamieszkałych (płatna co miesiąc do 15 każdego miesiąca).W/w kwoty mogą ulec zmianie w związku ze zmianami wprowadzonymi przez GOAP od 01-09-2020r.

H/Uchwała numer 8/2020/KWZ w sprawie uzupełnienia składu członków zarządu ROD CYBINKA i Komisji Rewizyjnej

I/Uchwała numer 9/2020/KWZ w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z energii elektrycznej na terenie ROD CYBINKA

Energia elektryczna na naszym ogrodzie spisywana jest około 6 dnia każdego parzystegomiesiąca. Wymagalność zapłaty podawana jest każdorazowo na tablicy ogłoszeń przy świetlicy i przeważnie jest to ostatni dzień danego miesiąca. W związku z bardzo dużymi opóźnieniami z zapłatą przez działkowców aby nie dopuścić do braku płynności finansowej ogrodu podjęliśmy uchwałę która umożliwi nam odłączenie zadłużonego działkowca od zasilania jego działki w energię elektryczną. Jeżeli działkowiec nie ureguluje w terminie swoich należności zostanie wysłane listem poleconym wezwanie do zapłaty na koszt działkowca. Jeżeli do 15 dnia miesiąca miesiąca w którym zostanie wysłane wezwanie do zapłaty nie wpłyną należne zobowiązania zostanie odcięty dopływ prądu do zadłużonej działki na koszt działkowca przez firmę elektryczną. Za odłączenie i ponowne podłączenie zostanie obciążony działkowiec zgodnie fakturą wystawioną przez firmę elektryczną. Uchwała wchodzi w życie 01-10-2020r.Tak więc działkowcy zalegający na ten dzień z płatnościami na pewno zostaną w pierwszej kolejności pozbawieni dopływu energii elektrycznej.

J/Uchwała numer 10/2020/KWZ w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych na terenie ROD CYBINKA

W tym roku na realizację trzech zadań inwestycyjnych uchwalono opłatę na inwestycje i remonty w kwocie 200,00 zł od każdej działki z terminem płatności do 30-09-2020r.

a/inwestycja związana z wymianą pompy głębinowej wraz z rurociągiem ssącym,głowicą

i odcinkiem łączącym studnię z hydrofornią w kwocie 100,00 zł

b/inwestycję związaną z koniecznością zakupu falownika do pompy ssącej w kwocie 50,00 zł

c/inwestycję związaną z koniecznością zakupu kontenerów na odpady w kwocie 50,00 zł (zmiany w sposobie gospodarowania odpadami i ustawowym obowiązkiem segregacji śmieci na 5 frakcji)

K/Uchwała numer 11/2020/KWZ w sprawie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD CYBINKA spowodowanych podwyższeniem minimalnej stawki godzinowej przy umowach – zleceniach.

Podwyżka spowodowana podniesieniem minimalnej stawki godzinowej dla umów-zlecenia nie dotyczy członków Zarządu ROD CYBINKA.

L/Uchwała numer 12/2020/KWZ w sprawie opłaty z tytułu zużycia wody ogrodowej.

Uchwalono stawkę w wysokości 3,00 zł za m3 wody w roku 2020 (bez zmian)dla działkowców posiadających liczniki wody oraz 500,00zł dla działkowców którzy nie chcą zastosować się do uchwały Walnego Zebrania numer 8/2008 z 19.04.2008 dotyczącej indywidualnego montażu wodomierza na użytkowanej działce.

Ł/Uchwała numer 13/2020/KWZ w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu ROD CYBINKA za 2019r.

Wszystkie w/w uchwały zostały podczas głosowań przyjęte.

Podczas zebrania wpłynął wniosek działkowców o możliwość wywieszania na tablicy ogłoszeń kwot do zapłaty z podziałem na poszczególne działki.

W związku z Ustawą o Ochronie Danych (RODO) nie ma możliwości wywieszania tabeli z opłatami identyfikującymi działkowca po numerze działki.

Zwróciliśmy się do programisty naszego systemu o nadanie każdej działce indywidualnego kodu PIN.

*************************************************************

Kody PIN dla każdej działki są już nadane. Informacja o kwotach do zapłaty została już wywieszona w gablocie oraz umieszczona w zakładce bieżące opłaty.

*************************************************************

INFORMACJE

1/ PO DŁUGIEJ PRZERWIE URZĄD MIASTA W POZNANIU WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ POINFORMOWAŁ NAS O PONOWNEJ KONTROLI DZIAŁEK POD KĄTEM ZAINSTALOWANYCH ZBIORNIKÓW DO SZAMBA. PROSIMY DZIAŁKOWCÓW KTÓRZY OD POPRZEDNIEJ KONTROLI ZAINSTALOWALI NOWE ZBIORNIKI O PRZEKAZANIE KSEROKOPII ATESTU,KSEROKOPII UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ORAZ KSEROKOPII RACHUNKÓW ZA WYWOZY.

DZIAŁKOWCY KTÓRZY MAJĄ ZŁOŻONE DOKUMENTY W NASZYM BIURZE PROSZENI SĄ O UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI (AKTUALNE KOPIE RACHUNKÓW ZA WYWÓZ)

ZOSTALIŚMY ZOBLIGOWANI DO PRZESŁANIA ZESTAWIENIA EWIDENCJI DZIAŁEK NA KTÓRYCH ZAINSTALOWANE SĄ SZAMBA DO KOŃCA BIEŻĄCEGO MIESIĄCA.

*************************************************************

2/PRZYPOMINAMY O ZAKAZIE PARKOWANIA POJAZDÓW NA ALEJKACH OGRODOWYCH ORAZ PRZY OGRODZENIACH DZIAŁEK W OBRĘBIE CAŁEGO OGRODU. BĘDĄ PRZEPROWADZANE KONTROLE PRZEZ ODPOWIEDNIE SŁUŻBY MIEJSKIE DRÓG EWAKUACYJNYCH (w naszym przypadku wszystkich alejek ogrodowych).POJAZDY POZOSTAWIONE NA ALEJKACH ZOSTANĄ ODHOLOWANE NA KOSZT WŁAŚCICIELA NA PARKING MIEJSKI.

*************************************************************

POJEMNIK NA ODPADY ZIELONE ZOSTANIE ZABRANY 31.08.2020r.FAKT TEN SPOWODOWANY JEST WCHODZĄCYMI W ŻYCIE OD 01.09.2020r.NOWYMI ZASADAMI SEGREGACJI ŚMIECI I WZROSTEM CEN ZA WYWÓZ WSZYSTKICH FRAKCJI. DO TEGO MOMENTU OPŁACALIŚMY TYLKO OKOŁO 400,00 ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE ZA WYNAJĘCIE KONTENERA A WYWOZY BYŁY DARMOWE. OD WRZEŚNIA OPŁATA ZA NASZ KONTENER WZROSŁABY O OKOŁO 800,00 ZŁOTYCH TYGODNIOWO!!! KOSZT KONTENERA I JEGO WYWOZU WYNOSIŁBY 4000,00 ZŁOTYCH!!!

*************************************************************

PROSIMY NIE USTAWIAĆ WORKÓW Z ODPADAMI ZIELONYMI PRZY KONTENERZE BIO.JEŻELI JEST PEŁEN ZOSTAWIAMY SWOJE ODPADY NA SWOJEJ DZIAŁCE.DZIAŁKOWCY PRZYŁAPANI NA TYM PROCEDERZE (śmietnik jest monitorowany)BEDĄ MIELI WYSYPANE ODPADY NA DZIAŁKĘ!!!

OSTATNI RAZ W DNIU DZISIEJSZYM WYSYPYWAŁEM POZOSTAWIONE WORKI Z ZIELONYMI ODPADAMI POZOSTAWIONYMI Z POWODU BRAKU MIEJSCA W KONTENERZE.JEŻELI FAKT TEN BĘDZIE SIĘ POWTARZAŁ ZWIĘKSZYMY CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU I ZAKUPIMY KOLEJNE POJEMNIKI CO WIĄZAŁO SIĘ BĘDZIE Z DRASTYCZNYM WZROSTEM OPŁAT ZA ŚMIECI PRZEZ WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW.

PRZYPOMINAMY,ŻE OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO DZIAŁKOWCA JEST POSIADANIE NA SWOJEJ DZIAŁCE KOMPOSTOWNIKA!!!

OD 01.09.2020r.WSZYSCY BEZ WYJĄTKU SĄ USTAWOWO ZOBOWIĄZANI DO SEGREGACJI ODPADÓW NA 5 FRAKCJI. POJAWIĄ SIĘ NOWE,OPISANE POJEMNIKI KTÓRE MUSIELIŚMY ZAKUPIĆ ZA PRAWIE 8000,00 ZŁOTYCH. PROSIMY O USZANOWANIE ICH – ONE SĄ KUPIONE ZA NASZE PIENIĄDZE!!!