Opłaty bieżące

Nr konta : 57 9043 1070 2070 0010 0898 0001
Uwaga ! Przy wpłatach na konto celem prawidłowego zaksięgowania należy podać tytuł wpłaty i numer działki.

Jednorazowa opłata dla nowych działkowców w roku 2024:

 • ustalana przez Okręgową Radę PZD (tzw wpisowe) w wysokości 350,00 zł
 • ustalana przez Zarząd ROD (tzw inwestycyjna) w wysokości 4250,00 zł)

 • OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE  WSZYSTKICH  DZIAŁKOWCÓW 
  W ROKU 2024.
  – SKŁADKA CZŁONKOWSKA  – 6.00 zł – małżonkowie będący członkami PZD opłacają 2x 3,00 zł ;
  – OPŁATA ZA 1m2  UŻYTKOWANEJ DZIAŁKI        WYNOSI 2,17 zł  (uchwała WZ ) w tym 0,13 zł partycypacja zgodnie z paragrafem 145 ust. 1 i 2 statutu PZD;
  – OPŁATA ZA WYWÓZ  ŚMIECI              – 240,00 zł -wszystkie działki opłata do 31 maja 2023 ;  +25,00– działki zamieszkane -opłata miesięcznie od osoby zamieszkującej -opłata do 15 dnia każdego miesiąca.

– OPŁATA NA FUNDUSZ ROZWOJU OGRODU W ROKU 2024  – 340,00 zł OD DZIAŁKI  (uchwała WZ) -partycypacja działkowców w odcinkowej modernizacji sieci energetycznej.
– OPŁATA Z TYTUŁU ZUŻYCIA WODY –   ZA 1m3 WODY 4,00 zł na podstawie odczytu wodomierza, a w przypadku poboru wody poza licznikowej 800,00 zł  ryczałt ( uchwała zarządu). Opłata  za pobór wody po przeprowadzonym odczycie wodomierza.    

 
W przypadku opłaty ryczałtowej minimum 400,00 zł do 31 lipca 2023- pozostała kwota płatna do  30 października 2023 r.      TERMIN UREGULOWANIA OPŁAT NA   PODSTAWIE PODJĘTEJ NA WALNYM ZEBRANIU DZIAŁKOWCÓW 2024 – DO 31 maja 2024r.                                                                  Poznań, dnia 29. 04. 2024 r.

DZAŁKOWCY , KTÓRZY NIE PODADZĄ STANU LICZNIKA WODY DO KOŃCA 2022 ROKU ZOSTANĄ OBCIĄŻENI ZA WODĘ TAK JAK ZA DZIAŁKĘ BEZ LICZNIKA WODY CZYLI 800,00 zł. Opłata wprowadzona zostanie jeżeli licznik będzie nieczytelny lub będzie utrudniony dostęp do licznika.